Fritidshem

Ugångspunkten i vår verksamhet är att öka barnens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och medvetandegöra dem om sin hälsa. Vi försöker hela tiden arbeta med att stärka barnens självkänsla och självförtroende men samtidigt hitta "vi"-känslan i gruppen. Att barnen känner sig trygga med varandra är A och O för att våga vara sig själv och känna sig delaktig.

Lillfritids, Trumman och Trumpeten

De allra flesta elever som går i förskoleklass upp till åk 3 är inskrivna på Örnässkolans fritidshem. Vi har tre avdelningar, Lillfritids för F-klass och åk 1, Trumman för åk 2 och Trumpeten för barnen i åk 3. Vi planerar verksamheten tillsammans och många av aktiviteterna är gemensamma.

Elevinflytande och delaktighet​

Vi är mån om att ta med barnens önskemål i planeringen av verksamheten, det finns en låda där barnen lämnar sina förslag på aktiviteter de vill göra så att vi tillsammans kan besluta vad som händer under veckan. Barnen får även själva planera och leda aktiviteter för varandra med stöd av en pedagog.

Utflykter

Minst en gång i veckan är vi på utflykt och ofta tar vi med mellanmålet och njuter av det ute i naturen, vi är flitiga besökare av Örnässparken och Aronsbadet som ligger i närheten. När vi har möjlighet besöker vi även badhuset, museét eller Teknikens hus. I december åker vi in till Stadsparken för att se den årliga julkalendern.

Samverkan i klassrummet

Under skoltid är våra fritidspedagoger inne i klassrummet som stöd till barnen, särskilt i ämnena Svenska och Matematik. Fritidspedagogerna ansvarar även för olika verksamheter i klassrummen, t.ex. "Skapande i skolan" där bild, massage och styrd lek ingår. I den styrda leken tränar barnen på att öka sin koncentration och samspela med andra. Det medför att miljön i klassrummet är lugnare.​

Storfritids

Information om storfritids för åk 4-6 kommer inom kort.