Förskoleklass

I förskoleklassen läggs grunden för att börja åk 1. Vi arbetar för att barnen skall få en trygg och bra start i skolan.

Eva och Inez är förskollärare och arbetar i
förskoleklassen på Örnässkolan, de har lång
erfarenhet av att förbereda sexåringar för
grundskolan. Under höstterminen jobbar vi mycket
med att barnen skall bli trygga i skolmiljön, med
varandra och i lokalerna. Vi samtalar mycket om
värdegrunden och gör olika gruppstärkande
övningar. Vi arbetar mycket med språk
och matematik, det är viktigt att det görs i leken och
att barnen hittar sin lust att lära.

Tillsammans med Kulturskolan deltar vi i projektet
"Att föra tanken vidare - Estetiska lärprocesser"länk till annan webbplats.

Barnen får utveckla och fördjupa sina kunskaper inom ett område genom dans, musik, teater, bild och text. Vilket område det handlar om bestäms av
barnens egna tankar och intressen.

Klicka här för att komma i kontakt med någon av oss.länk till annan webbplats