Åk 1-3

Att arbeta med motiverade elever som törstar efter kunskap där ingen dag är den andra lik är det bästa med att vara lärare på Örnässkolan i åk 1-3. Så beskriver Ulrika, Lisa, Anki, Monica, Karolina, Carin och Tarja sin vardag som lärare på Örnässkolans lågstadium. Barnen är kloka redan när de börjar i åk 1 så när vi kopplar kunskaperna till vardagslivet är det lätt för dem att ta till sig och förstå varför de skall lära sig olika saker.

Samverkan med fritids

Vi försöker individanpassa undervisningen i så stor utsträckning som möjligt genom att tillsammans med fritidspedagogerna dela upp klasserna i mindre grupper under skoldagen. Mindre grupper och fler pedagoger gör att vi har goda möjligheter att möta varje elev individuellt och ge stöd och hjälp utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov.

Kulturskolan

Tillsammans med Kulturskolan arbetar vi för att bredda och fördjupa elevernas lärande med hjälp av estetiska lärprocesser enligt Skolverkets läroplan, Lgr11. Eleverna får prova på flera olika uttrycksformer för att bearbeta och visa sina kunskaper. Att göra kunskapen till sin egen och få en djupare förståelse för ämnet underlättar när eleverna både får prova på att läsa, skiva, rita, diskutera, dramatisera och sjunga fram innehållet. De olika lärstilarna gör även att barnen utvecklar en större självmedvetenhet samtidigt som sammanhållningen i gruppen stärks. Det är viktigt att alla får visa sina styrkor och kvaliteter på olika sätt.

Livsviktig rörelse

Varje dag bryts undervisningen en stund för att ge eleverna möjlighet att röra på sig, ett litet gymnapass i miniformat som leder till att såväl koncentration som koordination blir bättre. Vi upplever även att miljön blir lugnare med små avbrott under lektionerna ledda av våra pedagoger. Förutom rörelseövningar i klassrummet är rörelse och koordniation schemalagt för eleverna, dels på idrotten två gånger i veckan men även under badtiden i simhallen varannan vecka. Vi satsar även mycket på utomhusaktiviteter i närområdet.

Varje vecka arbetar vi med temat "Livsviktig" som baseras på värdegrundenlänk till annan webbplats, barnen får möjlighet att medvetet utveckla social kompetens genom samtal och övningar kring etik, empati, regler och drömmar om framtiden.