Arbetssätt och pedagogik

Vi vill hela tiden utvecklas och ligga långt fram när det gäller pedagogik/didaktik och att skapa bra relationer till eleverna. Välutbildad personal har större möjligheter att möta varje elev utifrån dennes förutsättningar och behov.

Det är mycket viktigt för oss att vara uppdaterad med det senaste inom pedagogisk forskning, vi är därför mån om att personalen skall vidareutbilda sig.

Kollegialt lärande stärker verksamheten genom att vi får en samsyn, en röd tråd och blir ännu tryggare i professionen såväl individuellt som i arbetslaget.

För att läsa mer om hur vi jobbar med de olika årskurserna klicka på länkarna till höger under rubriken "Arbetssätt och pedagogik".

Här kan ni också läsa Örnässkolans Språkpolicy.