Vi behöver förbättra trafiksituationen vid Ormbergsskolan!

Då många vårdnadshavare lämnar och hämtar elever med bil har det uppkommit trafiksituationer som minskar barnens säkerhet. Framförallt på morgnarna blir det många bilar samtidigt och vår uppmaning är alltså att vi gemensamt tar ansvar för att sätta barnens säkerhet först!

Den mest effektiva åtgärden för att förbättra trafiksituationen är att ändra resvanor och välja cykel eller promenad före bil. Det är bl.a. detta som vårt pågående projekt "Aktiva skoltransporter" handlar om. Att barnen går eller cyklar till skolan leder till bättre hälsa och vi har dessutom sett flera indikationer på att projektet inneburit förbättrad koncentration i skolarbetet.

Jag vill därför uppmana er att gå eller cykla till skolan så långt det är möjligt.
Om ni trots allt måste köra bil när ni lämnar era barn: parkera endast på anvisad besöksparkering inne på skolområdet!

Om ni ser att parkeringen är hårt belastad - kör INTE in, utan stanna istället på vägrenen och gå därifrån. Vi måste tänka på att skolskjutsarna för elever på särskolan ska ges möjlighet att komma fram.

Med vänlig hälsning,
Rektor Johan