Nu krävs e-legitimation för edWise vårdnadshavare

Till vårdnadshavare med barn/elever i Luleå kommuns förskolor och skolor

15 augusti 2016 införs säker inloggning (e-legitimation) till edWise för vårdnadshavare

Det gäller både dig som redan har ett konto i edWise och dig som behöver skaffa ett. Från och med 15 augusti är enbart inloggning med e-legitimation möjlig. Har du inte e-legitimation, gå in på www.lulea.se/skolanlänk till annan webbplats för att se hur du går tillväga.

I edWise för grundskolan och gymnasiet:

  • följer du ditt barns kunskapsutveckling
  • ser ditt barns schema
  • anmäler du frånvaro
  • kommunicerar du med skolans pedagoger
  • ser du barnets omdömen och betyg

I edWise för förskolan och fritids (barnomsorg):

  • ändrar du inkomstuppgift och barnets schema

Senare i höst kommer vi även att utöka de digitala tjänsterna för att kunna ge dig som vårdnadshavare snabbare handläggning i barnomsorgsärenden.

Varför införs e-legitimation?

E-legitimation införs för att

  • stärka skyddet av ditt barns uppgifter
  • ge dig som vårdnadshavare bättre service, till exempel skriva under dokument elektroniskt.

Vad är säker inloggning (e-legitimation)? Med e-legitimation legitimerar du dig på ett säkert sätt på internet och kan skriva under elektroniskt. E-legitimationen kan vara i form av en fil på en hårddisk, ett kort, eller via Mobilt BankID. Hos vissa banker benämns e-legitimationen för Mobilt BankID.

Om du inte kan skaffa e-legitimation, t ex om du saknar svenskt personnummer, kontakta ditt barns förskolechef/rektor för mer information.

för mer informationom hur du loggar in i lärplattformen edWise, hur du skaffar e-legitimation med mera.

Lägg till www.lulea.se/skolanlänk till annan webbplats som bokmärke/favorit Du som vårdnadshavare använder inloggningsrutan på www.lulea.se/skolanlänk till annan webbplats för att komma in i edWise.

Med vänliga hälsningar

Johan Eriksson

Rektor