Ormbergsskolan

Vår vision är att Ormbergsskolan ska vara en skola i världsklass!

Genom att vi utgår från alla elevers möjligheter och behov, är en skola i ständig utveckling,  där alla vuxna har ett gemensamt ansvar för alla elever, ges varje elev förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential.

Det betyder att ...​
Varje elev ska lämna Ormbergsskolan med framtidskompetenser som mod & empati, kreativitet & drivkraft, självkänsla & självkännedom liksom grundläggande färdigheter och förmågor som reflektion, kommunikation och uthållighet.

Elevernas kunskapsresultat ska utmärka sig som mycket goda

Vi har identifierat ett antal stjärnstrategier som vi använder i vårt dagliga arbete. De här strategierna är både vetenskapliga och beprövade:

  • Skolan ska i alla delar vara byggd på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kreativitet och upptäckarlust ska prägla undervisningen liksom känslan av att få lyckas likväl som att misslyckas. Kreativitet och innovation ska premieras
  • Det ska finnas en trygg, demokratisk, vänlig och välkomnande atmosfär för de elever, föräldrar och personal som verkar vid skolan
  • Vi använder oss av ett formativt förhållningssätt som innebär att varje elev känner till vilka mål de arbetar mot, var de befinner sig i förhållande till målen och hur de ska ta sig till målen.
  • Vi ska ha en god samverkan med vårdnadshavarna
  • Vi ska ha ett levande och starkt arbete mot diskriminerande och kränkande behandling, med nolltolerans mot kränkningar
  • Vi ska ha ett inkluderande perspektiv där vi ser alla barns särskilda behov liksom vi tror på allas förmågor
  • Kollegialt lärande och kollegial samverkan kring elever och undervisning ska vara naturligt för varje lärare
  • Den fysiska miljön, inomhus såväl som utomhus, ska vara tillgänglig för alla och stödja elevernas utveckling
  • Vi ska verka för elevernas framtid genom att vara en hållbar och miljövänlig skola

Följ Ormbergsskolan på facebook: www.facebook.com/Ormbergsskolan
länk till annan webbplats
Följ fritids på twitter: www.twitter.com/fritids4everlänk till annan webbplats
Följ förskoleklassen på twitter: www.twitter.com/forskoleklass4ulänk till annan webbplats

Vi är en övningsskola.
Vi tar emot lärarstudenter och har ett samarbete med LTU.

Minimera
Kontakt

Ormbergsskolan
Vårvägen 2
976 31 Luleå

Rektor
Johan Eriksson
0920-45 30 00

Skolhandläggare
Tomas Eriksson
0920-45 30 00

Förskoleklassen/Bergets Fritidshem
0920-45 41 81, 070-314 85 10

Skogens Fritidshem (Åk 1 och 2)
070-268 36 89

Fritidsklubben (Åk 3 och uppåt)
0920-45 42 13, 072-510 46 63

Minimera
Senaste nytt