Fritidshem

Öhemsskolans fritidshem består av tre avdelningar. Kvarnen är för förskolebarn, Logen för år 1 och år 2 och Bubblan för elever år 3. Öppning sker på Kvarnen och stängning sker på Logen. Personal och barn går över till Logen cirka 16.10.

Våra öppettider är 6.30-18.00. Vi serverar frukost fram till klockan 7.00, mellanmål serveras från klockan 13.30.

Kvarnen tel: 0920-45 42 72
Logen tel: 0920-45 42 70
Bubblan tel: 0920-45 42 73

Fritidspersonalen sätter barnen i fokus och satsar på en god kontakt mellan fritids, hem och skola. Under skoldagen arbetar fritidspedagogerna i olika klasser tillsammans med lärarna och barnen.

Fritidspedagogerna är med på skolans många raster och skapar därför också god kontakt med barnen och lärarna.
Under fritidstiden får barnen välja mellan olika aktiviteter som personalen erbjuder eller som barnen själva väljer, till exempel skapande, bygglek, rörelse och spel.

Barnen har en aktiv utevistelse med både organiserande och fria aktiviteter.

Barnen får en god kontakt med både vuxna och andra barn i olika åldrar, eftersom ett samarbete pågår mellan all personal och alla barn på skolan och fritids.

Varmt välkomna till oss önskar fritids.