Elevhälsa

På Öhemsskolan är verksamheten anpassad med handikapp parkering, ramper vid ingångar, anpassade toaletter och utrymmen i lokaler. Skolan är en byggnad i ett plan. I samråd med barn och deras föräldrar anpassar vi miljön utifrån t ex allergier,funktionsnedsättningar och stöd . Vid funderingar kontakta gärna rektorn på Öhemsskolan.

Vi arbetar aktivt för att få barnen att välja nyttig mat och motion. Vi undviker socker i maten som serveras och lär barnen att ta lagom stora portioner.Elever har enligt lag rätt att vid behov anlita Skolhälsovården.

Lokalt elevhälsoteam
I elevhälsaoteamet ingår kuratorn,rektorn, specialläraren, och skolpsykologen Joel Rutschman. Om ni som föräldrar är oroliga eller har funderingar kring ert barns hälsa.Då kan ni kontakta någon av nedanstående personer, beroende på vilket stöd och hjälp ni söker.

Rektor:​ Carola Tornberg

Speciallärare: Malin Strand

Skolpsykolog: Joel Rutschman

Skolsköterska: Johanna Myrhaug 

Johanna finns på Öhemsskolan varje onsdag. Hon vill hjälpa dig att hålla dig frisk. Du är alltid välkommen till skolsköterskemottagningen om du råkat ut för olycksfall eller av någon anledning inte mår bra. Om det är möjligt behandlar hon dig på mottagningen

Ibland måste du hänvisas till annan sjukvårdsmottagning. Om du mår dåligt och vill gå hem kan du komma till skolhälsovården, de ringer alltid dina föräldrar och försöker ordna med transport. De som arbetar inom skolhälsovården har lagstadgad tystnadsplikt. De för inte vidare, utan att du har givit ditt medgivande, till någon annan person sådant du har anförtrott dem.

Skolkuratorn​: Veronica Keisu Stattin 

Skolkuratorns viktigaste uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus. Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan gentemot elever, föräldrar och personal. Kuratorns uppgift är att stödja dig som förälder och elev om du stöter på svårigheter i skolan eller i livet i övrigt.

Vad kan skolkuratorn hjälpa till med?
Till skolkuratorn kan du som förälder eller elev vända dig med dina funderingar. Kuratorn kan ge dig råd och vägledning i många olika frågor, t.ex:

  • skolsituationen
  • mobbing och utanförskap
  • föräldrarelationer
  • kompisrelationer
  • kärleksbekymmer
  • och mycket mer....