Rutiner

Om du blir sjuk

Om du är sjuk och måste stanna hemma från skolan ska sjukanmälan göras samma dag. Kom ihåg att även ihåg att notera det i Edwise!

Enklast är att ringa nedanstående nummer:
Älven, tel 45 32 16
Gläntan, tel 45 36 50
Tuvan, förskoleklass tel 45 34 50
Du kan även ringa personalrummet säkrast mellan
kl 7 45-8 10 och mellan kl 9 30- 9 50, tel 45 34 49.

Föräldrar till barn med skoltaxi ska även ringa Luleå Taxi.

Skolsköterska

Elever har enligt lag rätt att vid behov anlita skolhälsovården.
Munkebergsskolans skolsköterska, Christina Mitchell, och hon finns på skolan tisdagar.
Du är alltid välkommen till skolsköterskan om du råkat ut för en olycka eller av någon anledning inte mår bra. Vi arbetar också för att du ska trivas i skolan och på fritiden.

Vi som arbetar inom skolhälsovården har tystnadsplikt.
Vi för inte vidare, utan att du givit ditt medgivande, till någon annan  person, sådant du anförtrott oss.

 

Ledighetsansökan.

Ledighetsansökan finns på kommunens hemsida.
Lämna den ifylld till din klasslärare, som vidarebefodrar den till rektor.
All ledighet går via rektorn.

 

Överlämning mellan skolformer

Överlämning Förskola-Förskoleklass

Vi har ett väl fungerande samarbete för hur övergången fsk-fsk klass ska fungera.
Där ingår bl a föräldramöten, personal besöker på våren förskolan och barnen besöker förskoleklassen.
Vid skolstarten har vi individuella inskolningar, samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter, allt för att få en så bra skolstart som möjligt med trygga barn.
Det sker också en uppföljning där förskoleklassens personal informerar avlämnande förskola hur det går för barnen i sin nya miljö.

Överlämning till Åk 4 Tunaskolan.

Avlämnande och mottagande lärare träffas under våren när klassammansättningen är klar. Eleverna besöker Tunaskolan under våren och träffar sin nya lärare.
Vi samarbetar också med Tunaskolans fritids,  då vi hälsar på under våren och träffar personalen.

 

Olycksfall.

Barn och elever i Luleå Kommuns verksamheter är olycksfallsförsäkrade.
Länk till aktuell olycksfallförsäkring finns längst ner på första sidan.