Isbana på Lule älv

Rakt nedanför skolan ligger Lule älv och på vinter plogar kommunen upp fina isbanor och vägar.