Isbana på Lule älv

Rakt nedanför skolan ligger Lule älv och på vinter plogar kommunen upp fina isbanor och vägar.
Under februari har Tuvan och fritidshemmen promenerat ner, åkt skridskor och lånat kommunens sparkar