Om vår skola

Skolans kulle


Vi har åldershomogena klasser och är drygt 100 barn och elever.
På skolan finns tre fritidshem, varav Älven och Gläntan har åldersblandade grupper, år 1-3. Tuvans fritids är blandat 6-åringar och elever från 1 B.

På vår skola arbetar vi mycket med skapa trivsel och har ett förbyggande arbete mot mobbing och kränkningar. Vi har en Likabehandlingsplan som vi jobbar efter.
Skolan har delagit i ett projekt med "Friends", där eleverna har kartlagt ang  om trivsel och tryggheten på skolan. Personalen har även deltagit i utbildning om värderingsfrågor och normer.

Under HT-17 deltar skolan i projektet "Vara vänner" tillsammans med teatergruppen Mila. Upplägget är ung detsamma som med Friends och detta är ett ständigt pågående arbete på vår skola.

Under läsåret har vi olika aktiviteter tillsammans på skolan:
Skridskor, Skogsvallen, Arcushallen, Talangjakten, Skoljoggenöppnas i nytt fönster, Munkebergsloppet,
Stavgång, Isbana på Lule Älv. Kompisfamilj,Sommarkul, Advent, Husdjurets Dag,

Äntligen snö:)

Text