År 1B

Lärare: Saga Isaksson

20 elever  i klassen