År 1A

Lärare Louise Willberg

20 elever i klassen