Klasser

Från och med höstterminen 2007 är Munkebergsskolan en Förskoleklass - år3 skola.

På Älven och Gläntans fritids är det åldersblandat dvs elever från år 1-3. På Tuvans fritids finns 6-åringar och elever från 1B.
Organisationsmässigt är skolan uppbyggd på följande sätt:

Läsåret 17/18

 • Tuvan fsk klass/fritids Britt-Inger Sundkvist och Anna Jusslin  förskollärare, Stina Hedvall och Birgitta Zakrisson, fritidspedagoger. Johanna Toussavainen Johansson, elevassistent.
 • År 1A Louise Willberg
 • År 1B Saga Isaksson
 • År 2 A  Anna Holmström
 • År 2 B Ann-Sofi Sandin.
 • År 3A Anders Nyström
 • År 3 B vakant
 • Älvens Fritids: Kicki Melander Englund och Marina Wennberg.
 • Gläntans fritids: Lotta Niemi, Cathrin Nilsson och Susanne Eriksson Modin
 • Specialpedagog: Johanna Nyström
 • Resurslärare: Karin Lind
 • Musiklärare: Stefan Nilsson
 • Slöjdlärare: Maria Grahn, textilslöjd. Vakant, träslöjd
 • Idrottslärare: Bengt Sunna
 • SVA lärare: Ingela Hörnell
Återställ
Förskoleklass
Återställ
År 1
Återställ
År 2
Återställ
År 3A
Återställ
År 3B