Älvens fritids

Lussekatt

Breakdance
Målar ute
Cirkus Musikör
Vi läser mycket på fritids.


På Älven är det barn från år 1-år 3. Vi har barn från 3 A, 2 A och och 1 A. Tillsammans är vi ca 40 barn.
Det finns två fritidspedagoger, Kicki och Marina och under skoldagen arbetar vi i olika grupper.

På vår aktivitetstavla i hallen finns bildknappar med barnens namn, som visar på ett tydligt sätt var barnen är. Vi skriver också upp veckans planering där samt andra viktiga meddelanden. Vi är väldigt stolta över vår tavla.....

Vi arbetar så klart efter våra styrdokument och ser till att vi tillsammans med barnen får ett trivsamt och utvecklande fritidshem.
Barnen är viktiga idesprutare och hjälper oss att hitta nya vägar att forma vårt fritids.

På fritids har vi både fasta aktiviteter och veckolplanerade. Vi har flera leklådor, som stimulerar till lek och social träning. Vi har ett brett utbud av material, en liten vrå med snickarbänk, symaskin och större rum med ytor för lekar som kräver det
Pga att elevantalet ökar på skolan, så minskar våra lokaler och lekytor.
Vi är ute ofta på eftermiddagarna, fri och planerad lek.
Dagen startar vi alltid med utevistelse, då vi är ute tillsammans på skolgården.

Vi äter mellis, kl 14 40,  i skolans matsal, där barnen har fasta platser för att undvika utanförskap och oro.
Föräldrakontakten är jätteviktig för oss och barnen.
Alla är välkomna till oss på Älven och vår strävan är att alla ska få ett vänligt bemötande, både barn och vuxna.
En gång/vecka bakar vi matbröd.

Ex på hur en vecka kan se ut:
Måndag: Utedag
Varannan vecka är det Måndagsmöte med rektor, då personal turas om att vara ute med barnen under mötestiden.
Tisdag: Gympan
Onsdag: 
Torsdag: Baka unf varannan vecka
Fredag: Vi varvar ner, ser film, hittar på nån rolig aktivitet och ibland händer det att vi fikar nå gott

Skapande aktiviteter som te x drömfångare, mjukisdjur, stafflimålning planeras och varje vecxka erbjuds en aktivitet. Fasta utedagar, med planerade aktiviteter i bland.

Twister för de viga!
Vi stöper ljus:)
Musikkör