Fritidshem

Munkebergsskolan har tre fritidshem.
Tuvan, fsk klass, tel 45 34 50
Gläntan, tel 45 36 50
Älven, tel 45 32 16

Våra arbetsuppgifter beskrivs tydligt i "Allmänna råd för fritidshem",  en sammanställning av skolverket med vägledning bl a av skollagen.  Så här står det: "Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom ska fritidshemmet ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldrarskap med förvärvsarbetet." Skolans trygghetsplan och arbetet med elevinflytande  är en viktig del i vår verksamhet. 
Fritidshemmen har utarbetat tydliga mållänk till annan webbplats för verksamheten.

Öppning, stängning och frukost
Vi öppnar  alla fritidshem på Tuvans fritids kl 06 00, tel 45 34 50.
De barn som ska äta frukost ska vara senast kl 7 30 på fritids. Övriga barn går ut med pedagog.
Efter frukosten går alla ut och vi är ute till skolan ringer in kl 8 05.

Endast Tuvans dörr är öppen på morgonen och det är där ni går in. Övriga dörrar öppnas kl 7 50, då kan barnen lämna sin väska på kroken och sen vara ute till det ringer.

Fr resp avdelning finns i en pärm som hänger innanför Tuvans ingång. Fyll i närvaro för två veckor framåt.
Listorna flyttas över vid skolstart och hänger på din avd, tas sedan över till Tuvan igen då vi går över kl 16 15.

Då stänger vi Gläntan och Älvens fritids, dörrarna låses, endast Tuvans dörr förblir öppen, barnen tar med sig sina kläder och väskan till Tuvan och det är där du hämtar ditt barn.

Vi är ute en stund och äter sen frukt ca 16 40 inne på Tuvan.

Mellanmål
Vi äter "mellis" i skolans matsal. Det är viktigt att alla äter, det är en stund på dagen då vi "varvar ner" och är även en social samvaro. Barnen har fasta platser.
 
Barnens tider
Vi vill gärna veta barnens tider, fyll i för två veckor.  Det ger barnen trygghet att veta hur dagen kommer att se ut. Tala också om ifall ditt barn ska gå hem med någon kompis, eller om det är någon annan som hämtar ditt barn. Vi har listor utanför alla avdelningar, där ni kan skriva barnets tider.
 
Telefon
För att undvika onödig telefonsamtal på eftermiddagarna, ser vi gärna att ni gör upp dagen med era barn, om de får gå med kompisar osv. Naturligtvis ringer vi personal om ert barn blir sjuk eller om något annat händer.
 
Planering
Vi gör planeringen veckovis, dels fasta aktiviteter, dels ofta i samråd med barnen om vad de önskar göra.
 
Lov
Inför lov skickar vi hem en förfrågan om barnens närvaro/frånvaro på fritids.
Liselott i köket planerar måltiderna under lovet, så det är viktigt att meddela i god tid ditt barns närvarao/frånvaro. Det är även viktigt  om det senare sker ev förändringar,
så meddela oss alla förändringar.
Lovplanering sker tillsammans med alla fritids och meddelas till de barn som är på loven.
 
Ex på vad vi kan göra:

Vi går till gymnastiksalen där vi kan spela bollspel, bygga hinderbana eller bara leka.

Vi har ett lekförråd på gården där barnen kan hämta olika lekredskap, som är anpassade efter årstiderna.

Vi spelar spel, leker, målar och pysslar. 

Vi gör utflykter och rör oss i närområdet.

Vi bakar matbröd mm mm.

Fritidsmöten, sker oftast tillsammans med klassråden.

Vi har ett varierat utbud av aktiviteter och försöker tillgodose barnens önskemål, så långt det går.