Fritidshem

På skolan finns tre fritidshem, Ängen, Älven och Gläntan som har åldersblandade grupper från 6-års och upp till År 3.

Våra arbetsuppgifter beskrivs tydligt i "Allmänna råd för fritidshem",  en sammanställning av skolverket med vägledning bl a av skollagen.  Så här står det: "Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Dessutom ska fritidshemmet ge barn den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldrarskap med förvärvsarbetet." Skolans trygghetsplan och arbetet med elevinflytande  är en viktig del i vår verksamhet. 
Fritidshemmen har utarbetat tydliga mål för verksamheten.

Klicka på flikarna för att öppna/stänga:

Återställ
Fritidshemmets mål
Återställ
Ängens fritids
Återställ
Älvens fritids
Återställ
Gläntans fritids
Återställ
Öppning, stängning och frukost
Återställ
Mellanmål
Återställ
Barnets tider
Återställ
Telefon
Återställ
Planering
Återställ
Lov
Återställ
Exempel på vad vi kan göra
Återställ
Cykeltema
Återställ
Fritidshemmets dag