Förskoleklass

Vi har öppet mellan 06 00- 18 00, då vi är både öppnings/stängningsfritids. Föräldrar informeras om vår verksamhet genom veckobrev, föräldramöten och utvecklingssamtal.

Våra mål:

Att stärka självkänslan hos varje enskilt barn genom att

 • träna sig på att lyssna på andra
 • våga uttrycka sig
 • träna turtagning och samarbete.
 • våga ta egna initiativ
 • kunna stå för sina handlingar
 • lära känna och följa skolans likabehandlingsplan

Att skapa lust och vilja att lära genom att

 • ge varje barn tid och utrymme att utvecklas i den fria leken
 • utveckla fantasin
 • kontinuerligt arbeta med språklekar för att främja språk och läsinlärning
 • pröva på att skriva
 • pröva på siffror och tal

Vår verksamhet:

I vårt arbete med barnen arbetar vi mycket med grupplekar och gruppstärkande aktiviteter för att alla barn och vuxna ska lära känna varandra och bli trygga i vår lärmiljö.
Vi fortsätter förskolans arbete med kontinuerliga språklekar för att öka den språkliga medvetenheten och för att främja läs- och språkinlärningen.
Vi tränar ljudlekar, rim, klassificering, ordjämförelse och att lyssna på varandra.
Skolans natursköna läge gör att vi nyttjar utemiljön och närområdet året om.
Vi leker, gör utflykter och tar promenader. Vi tar del av de olika kulturevenemang som erbjuds bl a teater, musik mm.
Vi följer skolans trygghetsplan.

En dag i fsk klass:

Kl 6.00 öppnar fritids och kl 7. 15 serveras frukost i matsalen.
Vi börjar dagen kl 8.10 med samling/arbetspass.
Kl 11.00 äter vi lunch i matsalen. Därefter följer en timmes utevistelse. Ca 12.10 är det arbetspass/lekpass. Kl 13.00 fritids börjar och då barnen till sin avdelning. Fridshemmen stänger kl 18 00.

Vad vi gör på våra arbetspass:

 • språklekar
 • praktisk matematik
 • gymnastik
 • bad (simundervisning med badmästare och lekstund)
 • bild
 • utevistelse
 • musik
 • fri lek
 • gruppstärkande lekar
 • studiebesök
 • utflykter
 • skidor och skridskor