Elevinflytande, föräldrasamverkan

Skolans elevråd träffas regelbundet tillsammans med rektor. Innna dessa möten har alla klasser klassråd och tar upp aktuella saker. Dessa frågor tas med till elevrådet.
Elevrådet har bl a fotat sk "otrygga platser" på skolan, där det kan förekomma bråk och utanförskap. Birgitta Zakrisson, fp, är ansvarig för elevrådet.

På skolan finns ett föräldraråd, där aktuella frågor tas upp och diskuteras.