Elevhälsa

Elever har enligt lag rätt att vid behov anlita skolhälsovården.
Du är alltid välkommen till skolsköterskan om du råkat ut för en olycka eller av någon anledning inte mår bra. Vi arbetar också för att du ska trivas i skolan och på fritiden.

Vi som arbetar inom skolhälsovården har tystnadsplikt. Vi för inte vidare, utan att du givit ditt medgivande, till någon annan  person, sådant du anförtrott oss.

Känner du att du vill ha kontakt med någon i elevhälsoteamet, så prata med oss på skolan så kan vi hjälpa dig vidare.

På skolan finns handikappanpassade ingångar med rampar. Det finns även handikappanpassade lokaler/toaletter.


Lokalt elevhälsoteam

Består av rektor, skolsköterska och specialpedagog.
Berörda pedagoger och skolkurator vid behov.


Skolsköterska

Johanna Wiik
Finns på skolan tisdagarjv och onsdagar j v kl 8.00 - 16.30.
Tel  0920-45 30 00

Till henne kan du vända dig med skolrelaterade hälsoproblem, arbetsmiljöproblem med mera. Skolsköterskan kan också förmedla kontakt med skolläkare och med andra vårdgivare.


Specialpedagog

Jenny Josefsson

Skolkurator

Stefan Nilsson
tel 0920-45 30 00
Finns på skolan vid behov, annars nås han via telefon