Skolmatsal

Vid behov av kostintyg vid allergier, överkänslighet mm, tag kontakt med skolsköterskan, Caroline Andersson (kontaktuppgifter se sidan Elevhälsa).

Se aktuell matsedel för Montessori på första sidan