Klasser/Personal

På Montessori Luleå erbjuder vi utbildning från förskoleklass upp till årskurs nio samt fritidsverksamhet för år F-6.

Kontaktuppgifter till Montessori Luleås pedagogiska personal finns för vårdnadshavare i lärplattformen.

Skolsköterska Caroline Andersson arbetar hos oss onsdag, torsdag och varannan fredag. Du når henne på telefon: 0920-45 72 55.

Skolkurator Petra Soini arbetar hos oss alla dagar och du når henne på telefon:       0920-45 33 53.

Studie- och yrkesvägledare Hannah Fjällström arbetar hos oss varje onsdag samt varannan måndag (jämna veckor).