Mål, planer, resultat, utvecklingsområden.

Nedan hittar du länk till den Likabehandlingsplan som utarbetats av personal på Montessori, Luleå.

Likabehandlingsplan