Fritidshem

På Montessoriskolans fritidshem strävar vi efter att ge eleverna en meningsfull fritid med tillgång till lek och skapande aktiviteter samt att utveckla elevernas sociala kompetens.

 

Vi arbetar aktivt för att eleverna ska fungera bra i grupp, acceptera varandras olikheter och utvecklas till sitt bästa jag.

Vi lägger stor vikt vid att lära barnen att samarbeta, hantera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Både fria, spontana och organiserade aktiviteter och lekar utvecklar elevernas förmåga att fungera tillsammas. Vi ser elevernas lek som viktig. I leken förvärvar eleverna olika typer av färdigheter som t ex. samarbete, kreativitet och problemlösning.

Vår verksamhet utgår från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att eleverna har olika livsvillkor och förutsättningar.

Fritidshemmet öppnar kl. 06.15

Frukost serveras kl. 07.30
 
Fritidshemmet stänger kl. 18.00