Elevinflytande, föräldrasamverkan

Forum Montessori, föräldrasamverkan, är en grupp där rektor, föräldrar och personal möts och diskuterar skolutvecklingsfrågor.

Forum Montessoris lokala styrelse

Uppdatering pågår för läsåret 17/18.

Elevrådsrepresentanter 4-9

Uppdatering pågår för läsåret 17/18.