Elevhälsa

Undervisningen i vår Montessoriskola ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Stödinsatser sker genom:

  • Extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
  • Särskilt stöd som föregås av utredning och pedagogisk bedömning

I vår lokala elevhälsa ingår rektor, skolkurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare.

Lokala elevhälsan (LEH) arbetar hälsofrämjande och förebyggande med medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Har du som förälder/vårdnadshavare funderingar kring ditt barns skolsituation, kontakta i första hand elevens mentor/klasslärare.

Vår skolsköterska Caroline Andersson finns på vår skola på varje tisdag, onsdag och torsdag förmiddag.

Skolkurator Petra Soini arbetar på skolan alla dagar.

Har ditt barn behov av egenvård i skolan ladda ner denna blankett:
Egenvårdöppnas i nytt fönster