Elevhälsa

Undervisningen i vår Montessoriskola ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Stödinsatser sker genom:

  • Extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
  • Särskilt stöd som föregås av utredning och pedagogisk bedömning

Lokala elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande med medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och består av:

Lokala elevhälsan (LEH):

Petra Soini, Kurator/Arbetsledare LEH
petra.soini@skol.lulea.se
tel. 0920-45 33 53

Viola Bergamark, Speciallärare f-3
viola.bergamark@skol.lulea.se
tel. 0920-45 47 99

Pia Lahti, Specialpedagog 4-6
pia.lahti@skol.lulea.se

Annica Eriksson, Speciallärare 4-6
annica.eriksson@skol.lulea.se

Jenny Olsson, Specialpedagogisk resurs 7-9
jenny.olsson1@skol.lulea.se

Anna Westerlund, Speciallärare 7-9
anna.westerlund@skol.lulea.se

Caroline Andersson, Skolsköterska, tel. 0920- 45 72 55
caroline.andersson@skol.lulea.se

 

Elevhälsans organisation läsår 16/17

Har du som förälder/vårdnadshavare funderingar kring ditt barns skolsituation, kontakta i första hand elevens mentor/klasslärare.

Har ditt barn behov av egenvård i skolan ladda ner denna blankett:
Egenvårdöppnas i nytt fönster