Montessori Luleå

Huvudentré

Välkommen till en skola där vi utgår från varje enskild individs förutsättningar. Alla barn ges tillfälle att välja själv och ha inflytande över sitt lärande, de får träna sig i att göra bra val och att ta ansvar för sitt eget lärande.

Montessori Luleå är en kommunal verksamhet med hela kommunen som upptagningsområde. Det betyder att du som förälder kan söka till vår verksamhet oavsett var du bor i kommunen. Vi har inget upptagningsområde där du som förälder blir anvisad vår verksamhet, utan bygger på ett aktivt val från varje familj.

Montessori Luleå erbjuder skolverksamhet från f-9.

Vi har för närvarande 273 elever i skolan.

 

Inbjudan till föräldrainformation inför förskoleklass

Minimera
Kontakt

Montessori Luleå
Gymnasievägen 2
973 32 Luleå

Rektor
Cecilia Munter-Brandén
0920-45 30 81
cecilia.munter.branden@skol.lulea.se

Skolhandläggare
Jenny Nyström
0920-45 47 30
jenny.nystrom@skol.lulea.se

Minimera
Senaste nytt