Rutiner

Ordningsregler

För att alla ska trivas och känna sig trygga på vår skola har elevrådet efter förslag från alla klasser beslutat att detta ska gälla. (2013-02-14)

  • Vi är vänliga och hjälpsamma
  • Vi lyssnar på varandra
  • Vi är rädda om skolans saker
  • Vi ger varandra arbetsro och matro
  • Vi reagerar om någon blir illa behandlad (säger ifrån, trösta och/eller hämtar en vuxen)
  • Vi hänger inte på dumma idéer


Överlämning mellan skolformer

Överlämnade från förskola till förskoleklass

Under vårterminen besöker skolans förskollärare/fritidspersonal förskolan för att träffa de blivande förskoleklassbarnen. Personalen förskola/skola träffas en gång för att se över grupperna. Föräldrarna till de nya barnen bjuds in till ett informationsmöte under våren. Barnen besöker skolan under vårterminen. Förskollärarna/fritidspedagogerna träffar förskolepersonalen för överlämningssamtal, rådande sekretess gäller. Barn som ej är inskrivna i förskolan erbjuds samma möjlighet till inskolning

Överlämnande förskoleklass till år ett

Vi jobbar så att övergången mellan förskoleklass och skola blir så naturlig som möjligt. Samverkan sker kontinuerligt mellan 6-åringarna och år 1 i Alpha och Gamma-husen.

Överlämnande från år tre till år fyra

Stadsöskolan tar i början på vårterminen kontakt med pedagogerna i år tre för att få information om vilka resurs- och stödbehov som finns hos eleverna inför år 4.
I mitten på vårterminen besöker blivande klasslärare år 3. I maj besöker treorna Stadsöskolan. De får bekanta sig med klassläraren, deras blivande klassrum, fritidslokaler och övriga lokaler.
Föräldrarna till de blivande fyrorna inbjuds till ett föräldramöte på Stadsöskolan.