Världsarvsskola

Världsarvet och Mariebergsskolan

Gammelstads kyrkstad med den vackra kyrkan från 1400-talet och alla kyrkstugor ligger inom gångavstånd från vår skola. I närheten finns också friluftsmuseet Hägnan. Det ger oss en fantastisk möjlighet att nyttja världsarvet i vår undervisning och som ett spännande utflyktsmål.

Mariebergsskolan är en s.k. Världsarvsskolan. Det innebär att vi är med i UNESCO:s nätverk för Världsarvsskolor.

Själva syftet med nätverket är att det ska vara ett fredsfrämjande arbete genom att viljan att bevara viktiga världsarv till stärks då intresset för och kunskaperna om världsarv i olika länder sprids.

Våra mål med arbetet är:

  • Att barnen blir goda ambassadörer för vårt världsarv
  • Att barnen är stolta över och rädda om vårt världsarv
  • Att barnen har goda kunskaper om traktens historia

Vi besöker regelbundet Kyrkbyn för att banen ska få lära med om kyrkan, göra besök i kyrkstugor, på kyrkogården, i kyrktornet, på världsarvskontoret, delta i olika aktiviteter på Hägnan mm.

Besöken har gett inspiration till olika projekt i skolan. Vi har haft marknader där barnen tillverkat olika saker t ex stöpt ljus, gjort sylt, bakat som sedan sålts på marknaden. Barnen har också arbetet skapande med att bygga modeller i papper, trä och snö, målat, sytt, tovat och arbetat med drama och musik.

Även i andra skolämnen som svenska, matematik, historia och geografi hämtar vi stoff från världsarvet.

Arbetet har även lett till intresse och arbete med andra världsarv i Sverige och världen över.

Pedagoger och rektor deltar regelbundet vid de världsarvskonferenser som vartannat år anordnas vid olika världsarv i Sverige, som Falun, Laponia, Visby, Öland, Varberg och senast Drottningshol och Birka (2012) för att få inspiration i arbetet och knyta kontakter med pedagoger vid andra världsarv.

Prisbelönade för vårt arbete

Mariebergskolan tilldelades 2010 Barn-och utbildningsnämndens arbetslagsstipendium för sitt arbete i förskoleklassen där temat var Världsarvet. Arbetslaget deltog vid Skolforum samma år med en utställning.