Livsstil och hälsa


Källsortering

Mål: alla barn och vuxna källsorterar regelbundet och blir medvetna om källsorteringens betydelse för en hållbar utveckling. Alla barn och vuxna källsorterar regelbundet i de sopkärl som finns i vår återvinningsbod.

Vi genomför regelbundet en städdag, då vi plockar skräp och krattar skolgården och närområdet. Under året åker vi med miljöbussen på olika aktiviteter.

Utevistelse

Mål:Alla ges möjlighet att regelbundet uppleva hur motion och rörelse ger ett ökat välbefinnande.

Vi anordnar utflykter, skidveckor och andra aktiviteter som främjar lek och rörelse och ger naturupplevelser utomhus.

Mål: Barnen känner sig trygga på sin skola med alla barn och vuxna på skolan. Utedagar som är gemesamma för hela skolan gör att barnen lär känna all personal och alla barn.

Kost

Mål: Att höja medvetenheten föe kostens betydelse för att må bra. Vi diskuterar vad en bra matsäck innehåller. barnen stimuleras till att äta grönsaker. Vi strävar efter att ha en trivsam och avspänd miljö i matsalen.