Om vår skola

Inte långt från Mariebergsskolan finns sporthall, badhus, bibliotek liksom övrig närservice. Där finns också fotbollsplaner, anläggningar för friidrott samt rekreationsområden i en fin natur. Det finns goda bussförbindelser med Luleå centrum.

Till Mariebergssskolan kan eleverna ta sig på ett säkert sätt via  cykel -och gångväg.

Vi har närhet till både strand och skog som vi använder flitigt under hela året.