Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Här hittar du Mariebergsskolans likabehandlingsplan och kvalitetsredovisning.

Mariebergsskolans plan mot diskrimimering och kränkande behandling 2016-2017öppnas i nytt fönster