Klasser, spår och arbetslag

Personalen på Mariebergsskolan jobbar i tre arbetslag som består av fritidspedagoger, förskollärare och lärare, där vi kan tillvarata de olika kompetenser, resurser och intressen som finns hos personalen.

Alpha består av år 1, 2 samt fritids
Klasslärare: åk 1 Maria Kröger
Klasslärare: åk 2 Maria Thornberg

Beta besår av f-klass
Klasslärare: Britt-Marie Vuorinen och Gabriell Jönsson

Gamma består av år 2 och 3 samt fritids
Klasslärare: åk 3A Christine Lindqvist
Klasslärare: åk 3B Lisa Toolanen