Klasser, spår och arbetslag

Personalen på Mariebergsskolan jobbar i tre arbetslag som består av fritidspedagoger, förskollärare och lärare, där vi kan tillvarata de olika kompetenser, resurser och intressen som finns hos personalen.

Alpha består av år 1, 3 samt fritids
Klasslärare: åk 3 Ingrid Wikström
Klasslärare: åk 1 Maria Thornberg

Beta besår av f-klass
Klasslärare: Britt-Marie Vuorinen, Gabriell Jönsson och Bodil Veström

Gamma består av år 2 samt fritids
Klasslärare: åk 2A Christine Lindqvist
Klasslärare: åk 2B Lisa Toolanen