Fritidshem

Fritids har öppet 6.15 - 17.45. Mellan kl. 6.15 och 7.30 är alla fritidsbarn i Alphahuset efter kl.16.15 är alla barn som har behov av fritids i Alphahuset.
Vid behov av förlängning av öppettider måste det meddelas minst 3 dagar i förväg.

Frukost serveras kl.7.00.
Mellanmål sereras mellan 13.40 - 14.30.


Vi vill:

  • utforma verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids och innehållsmässigt.
  • erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad.
  • utgå från barnens behov och intressen och förena omsorg och pedagogik som stöder barnets fysiska, intellektuella, sociala och känslomässiga utveckling

Vi värdesätter också att ha en god föräldrakontakt. Vår målsättning är att en personal finns i hallen då föräldrarna lämnar och hämtar sina barn