Elevhälsa

I skolans elevhälsoteam ingår skolkuratorn, specialpedagog, skolsköterska och rektor. Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

Skolsköterska

Skolhälsovården skall främst vara förbyggande. Den skall omfatta hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Du är alltid välkommen till skolsköterskemottagningen om du råkat ut för olycksfall eller av någon anledning inte mår bra. Om det är möjligt hjälper jag dig på mottagningen. Ibland måste du hänvisas till annan sjukvårdsinrättning. Jag vill också att du ska trivas och må bra både i skolan och på fritiden. Om det behövs samarbetar jag med kuratorn. Jag som arbetar inom skolhälsovården har lagstadgad tystnadsplikt. Jag för inte vidare utan att du givit ditt medgivande till någon annan person sådant du anförtrott mig.

Kontakt
Eva Kairento, skolsköterska
0920-45 30 00

Skolkurator

Elever och föräldrar kan vända sig till skolans kurator för att få råd och stöd om de möter svårigheter i skolan eller som påverkar skolsituationen. Skolkurator kan även vägleda och handleda pedagoger, arbetslag och rektorer. Skolkuratorn är utbildad socionom och arbetar utifrån sin psykosociala kompetens i elevhälsoarbete på tre nivåer

  • Individnivå- elev och vårdnadshavare
  • Gruppnivå- elever och personal
  • Organisationsnivå- samarbete med andra myndigheter, organisationsutveckling och förändringsarbete.

Kuratorn erbjuder samtal enskilt eller i grupp angående skolrelaterade svårigheter

  • skolsituationen
  • kränkningar och utanförskap
  • relationer
  • förlust/separationer

Skolkuratorn har tystnadsplikt, kommer det till kännedom att en elev ”far illa” är kuratorn såsom alla inom skolan skyldiga att kontakta socialtjänsten.

Kontakta
Anna Kandelin
0920-45 30 00

Speciallärare

Kontakt
Malin Strand