Rektorn har ordet

På bilden: Lisa Spegel, rektor Mandaskolan.

I nästan 200 år har alla barn i Sverige haft möjlighet att gå i skola. En rättighet, men också en skyldighet. Framförallt är det ett privilegium. Vårt land har en lång tradition att utbilda våra barn och unga. Det är den viktigaste investering vi kan göra för framtiden. Runt om i världen, land efter land visar det sig att utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Utbildning öppnar dörren till ett självständigt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Utbildning är en förutsättning för att upprätthålla ett tekniskt utvecklat och modernt demokratiskt samhälle.

Sverige låg före sin tid. När svenska barn gått i allmän folkskola under nästan 100 år, fick idén fäste globalt; utbildning är en väg för samhällsutveckling och fred. FN slår fast att gratis grundskola är mänsklig rättighet som ska hjälpa barn att inhämta kunskaper och värden. Det står att läsa även i barnkonventionen och i vår skollag. Ändå finns det fortfarande idag nästan 60 miljoner barn runt om i världen som inte får möjlighet till denna rättighet. Drygt hälften är flickor. Den allra främsta orsaken är fattigdom, föräldrar som inte har råd att skicka sina barn till skolan.

Jag är därför både stolt och tacksam över att arbeta som rektor på Mandaskolan där jag ansvarar för att barn och unga i närområdet skall ges den utbildning de har rätt till. Vi som arbetar och studerar på Mandaskolan tillhör ett vinnande lag, för vårt lag är rätten till skola och utbildning är en självklarhet. För att vinna och fortsätta segra krävs en prestation. Prestation förutsätter trygghet. Alla barn ska känna sig trygga på skolan och i sina hem. Alla ska ha kompisar och vuxna runt omkring, som bryr sig. Alla barn ska bli sedda och respekterade. Vårt arbete i skolan kan liknas vid en lagsport. Inom alla lagsporter skapas tryggheten i gruppen, det är ett lagarbete. Den utveckling våra elever visar under sin tid på Mandaskolan är ett bra exempel på vad ett framgångsrikt lag kan åstadkomma tillsammans.

Tillsammans med de viktigaste personerna i barnens liv alla mammor och pappor, mappies och bonusföräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, släktingar och vänner, ska vårt lag fortsätta skörda framgångar. Att alla elever når målen!

Lisa Spegel, rektor Mandaskolan