Om vår skola

På Mandaskolan har vi elever från förskoleklass till år 6. Eleverna är organiserade i åldershomogena grupper. 

Värdegrunden
Mandaskolans mål med värdegrundsarbetet är:
Trygghet för alla elever, överallt.
Läs mer i vår likabehandlingsplanöppnas i nytt fönster.

Nedan kan du läsa om våra trivselregler, vår närmiljö i undervisningen samt om hur vi arbetar internationellt. Klicka på rubrikerna för att öppna och stänga.

Återställ
Trivselregler
Återställ
Närmiljön i undervisningen
Återställ
Global Friend-skola