Fritidshem

Avd Grön och Blå 0920-45 36 55
Avd Röd 0920-45 36 77
Avd Gul 0920-45 34 43

På Mandaskolan har vi en fritidsavdelningar för f- åk 1, och en avdelning i stora huset för de äldre eleverna, åk 2-åk 6. Vi öppnar fritids 6.30 på Gröna avdelningen.

Frukost serveras till de barn som är här före 7.00. Mellanmål äter vi i Bergsskolans matsal mellan 13.40-14,00, förutom Gula avdelningen som gör eget mellanmål.
16.15 samlas vi på Gröna avdelningen för att avsluta dagen, vi stänger 17.30.

Fritidshemmet skall erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera deras utveckling och lärande. Verksamheten skall vara trygg och stimulerande samt utformas utifrån elevernas ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Lek och skapande får stort utrymme.Vi har en fantastisk utemiljö med närhet till skog och olika idrottsarenor.

I leken utvecklar barnen sin fysiska, psykiska och sin sociala kompetens. De prövar olika roller, tränar förmågan att läsa av varandra och utvecklar sin empatiska förmåga.

Att gemensamt skapa regler och vara delaktiga i beslut ger barnen träning i demokratiskt tänkande. Med stöd av vuxna lär sig barnen hantera konflikter och intressemotsättningar och vi tränar på att lösa dem på ett positivt sätt.

Utflykter erbjuds främst under loven ex Teknikens hus, isvägen, pimpelfiske

Vi har gemensamma traditioner på fritidshemmet t ex familjefika, halloweenfest, vasalopp, fritidshemmetsdag