Fritidshem

På Mandaskolan har vi en fritidsavdelning för alla elever där vi delar upp barnen i grupper för olika aktiviteter.

Lek och skapande får stort utrymme. Vi har en fantastisk utemiljö med närhet till skog och olika idrottsarenor. Vi arbetar också mycket digitalt.

Varje månad arbetar fritidshemmet med olika teman. Läs bloggen för mer information:
mandaskolanfritids.blogspot.comlänk till annan webbplats.

Utflykter erbjuds främst under loven, t.ex olika uteaktiviteter efter årstiderna.

Vi har gemensamma traditioner på fritidshemmet så som familjefika, halloweenfest, julfika och fritidshemmets dag.