Elev- och föräldrainflytande

Elevråd

På Mandaskolan lägger vi stor vikt i elevinflytandet genom att eleverna tillsammans är med och påverkar hur skolan kan bli en tryggare plats för alla.

Elevrådet har representanter från varje klass och de träffas ungefär varannan vecka tillsammans med rektor. Efter varje elevråd har klasserna klassråd där de diskuterar elevrådets förslag och andra synpunkter som elevrådsrepresentanterna kan ta med till nästa möte.

Samverkansråd

En till två gånger per termin har rektor, utvalda lärare samt föräldrarepresentanter från varje klass ett samverkansråd. Syftet med samverkansrådet är att vara en länk mellan föräldrar, pedagoger och skolan. Genom samverkansrådet ges föräldrar möjlighet att framföra synpunkter och idéer för hur skolan kan utvecklas.