Mandaskolan

Mandaskolan är en grundskola från förskoleklass upp till år 6 med fritidshem. Skolan är belägen på Bergnäset, 3 km söder om centrala Luleå och är en liten skola i ett naturskönt område med närheten till skog, natur och vatten.

Vi använder närområdet flitigt med upplevelsebaserat lärande. Naturen avdramatiserar, konkretiserar och uppmuntrar inlärningen i alla ämnen. Inlärningen konkretiseras, uppmuntrar till samarbete, spontana samtal och upplevelser. Utemiljön inspirerar alla sinnen, främjar och stimulerar till lek och rörelse. Det blir mycket kreativt skapande genom leken. 

Läs mer om vår skola.

Minimera
Kontakt

Kontakt

Mandaskolan
Blockvägen 3
972 52 Luleå

0920-45 34 41 personalrum

Rektor: Lisa Spegel
0920-45 47 03
lisa.spegel@skol.lulea.se

Minimera
Senaste nytt