Rutiner

Här hittar du information om våra rutiner vid överlämning från förskola till skola/fritidshem samt överlämning till Stadsöskolan. Du hittar även information om ledighetsansökningar, sjukanmälan/elevfrånvaro samt olycksförsäkring.

Återställ
Överlämning förskola till skola och fritdshem
Återställ
Överlämning till Stadsöskolan
Återställ
Ledighet
Återställ
Olycksfallsförsäkring
Återställ
Sjukfrånvaro