Om vår skola

Kyrkbyskolan

Kyrkbyskolan ligger i Gammelstad, en gammal kulturbygd vid Luleälv. Gammelstads kyrkstad finns idag med på FN: s Världsarvs lista - en förteckning över världsunika objekt och miljöer. I denna kyrkstad finns den fina stenkyrkan från 1400-talet samt omkring 450 kyrkstugor från 1700- och 1800-talet. Denna unika medeltidskyrka har även fått bli en symbol för skolan. 

Upptagningsområdet för Kyrkbyskolan är Kyrkbyn. För närvarande inrymmer skolan elever från förskoleklass t.o.m. år 6 samt skolbarnsomsorg. Skolan har åldersblandade klasser.

Vision

Vår vision är att ”skapa en trygg och glad miljö, som grund för en god lärande miljö". De grundläggande värdena demokrati, solidaritet, människosyn är ledstjärnor för vårt utformande av verksamheten på Kyrbyskolan.

Verksamheten genomsyras av friskvård och fysik aktivitet och att alla ska må bra. Vårt mål är att skapa en god livskvalitet samt ett tryggt och bra inlärningsklimat. Vi arbetar med projekt och teman som sätter lärandet i ett sammanhang. Vi har en nära samverkan mellan pedagoger inom skola, fritidshem och förskola. Vilket gör att utveckling och lärande länkas ihop på ett naturligt sätt.