Elevkår, inflytanderåd

Kråkbergsskolans elevkår träffas på måndagar 8.15 tillsammans med ansvarig pedagog och rektor. 

Inflytanderåd består av en grupp föräldrarepresentanter, som regelbundet träffar rektor och diskuterar aktuella skolfrågor.