Elevkår, inflytanderåd

Kråkbergsskolans elevkår träffas varje måndag 8.15 tillsammans med rektor och läraren Berit Renström.

Inflytanderådet består av en grupp föräldrarepresentanter, som regelbundet träffar rektor och diskuterar aktuella skolfrågor.