Elevhälsa/SYV

Kråkbergsskolans lokala elevhälsoteam

Skolsköterska
Marita Vall 
0920-45 30 00

Skolkurator
Veronica Keisu Stattin
0920-45 30 00

Specialpedagog
Johanna Nyström 
0920-45 30 00

Studie- och yrkesvägledare
Lena Nilsson
0920-45 30 00