Personal

Minimera
Lärare

Gunilla Boman
lärare år 4 - 6

Kerstin Taavola
förskollärare

Karin Karlsson
lärare år 1 - 7 med behörighet för förskoleklass

Marie Lundberg
lärare år 1 - 3

Ida Öhman
lärare f-3

Monika Stridsman
specialpedagog

Minimera
Fritidspedagoger

Helena Nilsson
fritidspedagog

Ann-Christin Öhman
barnskötare

Minimera
Skolsköterska, skolkurator