Om vår skola

En trygg mötesplats för ett kreativt lärande.

Klöverträskskolan ligger vackert belägen i en lantlig miljö och präglas av välkomnandets etik såväl i miljön som mellan elever, pedagoger, övrig personal och föräldrar. Skolan kännetecknas av en trygg miljö där alla känner sig sedda och är sedda. Varje morgon möts eleverna av personalen som sitter i matsalen i skolans hjärta. Där tar de vuxna sig tid att hälsa godmorgon och prata med eleverna. Detta har vi i arbetslaget valt att göra för att alla elever ska känna sig sedda och välkomna. På rasterna leker alla, från förskolebarn till årskurs 6, tillsammans. Vi har gemensamma teman och friluftsdagar vilket medför att övergången från förskola till skola sker helt naturligt då förskolebarnen redan känner skolans miljö, elever och personal.

Pedagogisk profil

Vi strävar efter att vara medforskande och delaktiga vuxna som ser potentialen i elevernas tankar och funderingar. Vi lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleverna. Vi vill skapa en flexibel lärmiljö som ger förutsättningar för allas lärande och där våra elever känner tillit till sin egen förmåga, lust att lära och en miljö som ger arbetsro.

Alla, såväl elever som vuxna ska känna sig trygga, respekterade och våga uttrycka sina tankar och åsikter. De ska också respektera andra och lyssna på andras tankar och åsikter. På detta sätt utvecklas både vuxna och elever till empatiska människor.

För att eleverna ska behålla sin självkänsla och arbetsglädje prioriterar vi pedagoger att lägga ner mycket tid och energi på att individualisera, dvs ta reda på var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, därefter anpassar vi undervisningen till elevens behov vad gäller innehåll, arbetsform och läromedel. De gemensamma samlingarna där vi delar tankar, kunskap och åsikter med varandra prioriterar vi högt.

Vi arbetar med ett entreprenöriellt lärande där barnen får utveckla förmågan att ta initiativ, ansvar och omsätta ideér till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta egna beslut.

Skolskogen

Genom Baltiska fonden har vi på Klöverträsk skola och förskola fått ett stipendium att använda till bland annat skapandet av en skolskog. SCA har ställt ett område i direkt närhet vid skolan till vårt förfogande, just vid elljusspåret.

Vi har fått mycket hjälp från bybor för att ställa i ordning skolskogen. En skördare har öppnat upp en glänta och en grävare har plockat bort stubbar och jämnat till marken. Alla elever på skolan har hjälpts åt att dra bort ris efter skördaren. Skogsstyrelsen har hjälpt oss med att bygga en eldstad och ett vindskydd. Många föräldrar har anmält sig frivilliga med att hjälpa till med att bygga upp vindskyddet och ställa i ordning.

Vi har lärt oss mycket längs vägen. Eleverna har planterat tall och gran med ett planteringsjärn. De har åkt skördare och fått se hur det går till när den arbetar. De vet skillnaden på tallens och granens rotsystem och de kan namnge flertalet av Sveriges träd. Även kolmilans historia och vad en flottare jobbade med. Skogsbruket förr och skogsbruket nu. Många av skolans ämnen vävs in i skogsprojektet.

Maten äts med glädje och god aptit

Matsalen ligger i skolans hjärta. Där får eleverna varje dag känna doften av nylagad mat. Vi serverar lunch varje dag. Frukost och mellanmål serveras till de som går på förskola och fritidshem.