Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Lässatsning

Hela skolan, från förskolan till år 6, arbetar tillsammans med ett projekt om läsning och läslust. Målet är att tillsammans med föräldrar arbeta för att barnen självmant ska vilja läsa böcker och bli säkra läsare.

Läs mer om vår lässatsning

Hälsa och friluftsliv

I vårt arbete i skolan har vi en hälsoprofil. Det innebär att vi har som mål att tänka sunt i allt vi gör. Vi har många uteaktiviteter och använder oss flitigt av byns motionsspår som går alldeles intill skolan. En skolskog är under uppbyggnad med hjälp av föräldrar med flera. Under läsåret har vi återkommande aktiviteter t ex Klöverruset, Lilla Vasaloppet, Klöverklassikern, Flåset m m. Vår grillkåta på skolan används flitigt både vid uteaktiviteter och friluftsdagar. Två dagar i veckan erbjuds eleverna att delta i rastkul tillsammans med fritidspedagog.

Entreprenöriellt lärande/gemensamma teman

Vi har som mål att varje termin arbeta med ett gemensamt tema från förskola till år 6. Temat ska utgå från närmiljön och involvera de lokala företagen.

Då vi är en liten skola med få elever kommer inte resultatet av nationella proven att redovisas här på hemsidan eftersom det finns risk för att enskilda resultat kan röjas.