Fritidshem

Fritidshemmet har öppet före skolan från kl 06.00 samt på eftermiddagen mellan kl 13.00 - 17.30.

Eleverna indelas gruppvis och erbjuds olika aktiviteter. Det kan vara skapande, temaarbete, teknikutmaningar, gemensamma lekar eller elevernas egna förslag.

Vi ägnar oss mycket åt uteaktiviteter, t ex skogsutflykter, skidåkning, skridskor och fotboll med mera.

Med jämna mellanrum har vi "fritidsråd" där eleverna själva kan komma med förslag på vad vi ska göra på fritids samt att vi pratar om hur verksamheten fungerar hos oss och hur vi kan förändra den till att bli ännu bättre.

Under loven försöker vi göra längre utflykter som att åka buss in till stan för att besöka t ex Teknikens Hus eller Biblioteket.

Helena Nilsson och Ann-Christin Öhman har hand om fritidsverksamheten.

Läs mer om vår fritidsverksamhet här:

Öppettider: 06.00 - 17.30