Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevinflytande

Elevrådet som träffas tre gånger per termin har elevrepresentanter från förskoleklass till år 6 samt en pedagog.

På elevrådsmötena har eleverna möjlighet att framföra klassernas synpunkter, ideér och tankar. Det kan gälla trivsel, trygghet samt förslag på förändringar gällande skolans inre och yttre miljö.

Vi tränar mötesteknik genom att följa en dagordning, välja ordförande och sekreterare samt att alla får talutrymme och möjlighet att uttrycka sina åsikter.

Elevrådsprotokollen läses upp i klasserna på klassråden och för all personal och rektor på skolans veckokonferens. Därefter anslås de på skolans anslagstavla.

I början av höstterminen får alla representanter delta i en utbildningsdag som handlar om elevrådsarbetet.

Föräldrasamverkan

På vår förskola och skola har vi ett skolråd - forum för samråd. Vi träffas ca två gånger per termin eller mer om behov finns.