Elevhälsa

I vårt arbete i skolan har vi en hälsoprofil. Det innebär att vi har som mål att tänka sunt i allt vi gör.

På vår idrott åker vi till Antnäs en gång i veckan. Vi har mycket uteaktiviteter och använder oss flitigt av byns motionsspår som går alldeles intill skolan.

Under läsåret har vi återkommande aktiviteter som t ex Klöverruset, Lilla Vasaloppet, Klöverklassikern, Flåset m m.

Lokalt elevhälsoteam

Ansvarig lärare
Skolsköterska
Skolkurator
Rektor
Är du orolig för ditt barns hälsa, kontakta i första hand ansvarig lärare eller rektor.

Skolan har tillgång till CST, Centrala Stödteamet

Skolsköterska Linn Ekström
tel: 0920-45 33 61 mobil ankn
linn.ekstrom@skol.lulea.se

Skolkurator Ulrika Öhrberg
tel: 073-045 87 14
ulrika.ohrberg@skol.lulea.se

Rektor Solange Perdahl
0920-45 56 13
solange.perdahl@skol.lulea.se

Funktionshinder

Vi möter alla elever utifrån deras individuella behov och förutsättningar. ​

Vår skola är försedd med ramp till ytterdörren, hiss till övervåningen samt RWC.